Jarosław Kurek | Czersk 2012

IV Turniej Rycerski na Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku

IV Tournament Knight in the Castle of the Dukes of Mazovia in Czersk