Jarosław Kurek | Walewice 2012

VI OTWARTE MISTRZOSTWA MAZOWSZA I ZIEMI ŁÓDZKIEJ PODKUWACZY
WALEWICE 2012

VI Open Championship farriers Mazovia and Łódź region
WALEWICE 2012