Są tu zdjęcia w większości z zachowanych negatywów moich i Krzysia Czyżyckiego.
(podobno ma też negatywy Arek Grzeszczak, ale nie zostały one jeszcze mi udostępnione jak to się stanie i one będą tu publikowane)
122 WDH tylko autoryzowane wejścieniezapomnianeBS 19871987 biała służba14 Poznański Szczep Drużyn Harcerskich obóz 1987